Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Apoštolská církev, IČ: 00489778 se sídlem Polní 1105/15, Český Těšín, 737 01 (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 558 761 571 nebo prostřednictvím e-mailu na ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz

Vaše osobní údaje a údaje Vašeho dítěte zpracováváme v souvislosti s realizací akce, konference či semináře, na který jste se registrovali.

Zpracování Vašich osobních údajů a údajů Vašeho dítěte je nezbytné pro splnění smlouvy a je tedy právním důvodem dle Nařízení GDPR čl. 6, odst 1 b).

Vaše osobní údaje a údaje Vašeho dítěte budou předávány jiným osobám pouze v rámci organizačního týmu dané akce a v nezbytně nutném rozsahu. Dále budou v nezbytně nutném rozsahu předány i poskytovateli služeb ubytování a stravování dané akce.

Vaše osobní údaje a údaje Vašeho dítěte budou zpracovány jen po nezbytně nutnou dobu pro zabezpečení realizace, vyhodnocení a vyúčtování akce. Maximální doba zpracování bude jeden rok od termínu komplexního dokončení realizace akce.

V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.