Obchodní podmínky

  1. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu (dále jen „účastník“) přihlásit přímo prostřednictvím těchto webových stránek (acregistrace.cz).
  2. Odesláním webové přihlášky objednatel potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
  3. Pořadatel se zavazuje, že vyrozumí účastníka o přijetí přihlášky.
  4. Pořadatel vyrozumí účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybranou akci.
  5. Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) bez řádné omluvy na akci, provedené v předem stanoveném termínu, nebude přihláška zrušena a objednatel bude muset uhradit storno poplatek v předem stanovení výši.
  6. Objednatel dává souhlas k uveřejnění fotografií, videí, či jiných záznamů s jeho osobou, které mohou být na akci pořízeny.
  7. Po obdržení přihlášky pořadatel zaregistruje objednatele (účastníka) do seznamu účastníků dané akce.
  8. Při zrušení akce pořadatelem bude zasláno vyrozumění o zrušení akce.
  9. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely této konkrétní akce. Pořadatel se zavazuje, že nebude svěřené osobní údaje přihlášených poskytovat třetí osobě a bude je chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.