O systému

Registrační systém Apoštolské církve slouží pro on-line registraci na vybrané akce pořádané Apoštolskou církví nebo některou z jejich organizačních složek. Dále slouží pro on-line registraci na různé akce pořádané některým ze sborů apoštolské církve

Uživatelé registračního systému mají možnost registrovat se na vybranou akci pomocí různých typů přihlášek (zobrazí se v detailu dané akce). Po registraci na vybranou akci uživatel obdrží instrukce ohledně platby přihlásky a přihlašovací údaje do vyhrazené sekce systému.

Po přihlášení do vyhrazené sekce systému se uživateli zobrazí v horní části následující možnosti:

Uživatelé mají také možnost registrovat se do systému pomocí ještě před registrací na vybranou akci pomocí sekce Registrace uživatele.