Impulz 2020

IMPULZ 2020

Inspirativní kurz pro vedoucí mládeží, dorostů a členy týmu

 PRVÁCI: „KLÍČOVÉ PRINCIPY VEDENÍ MLÁDEŽE/DOROSTU“

Budování vztahů s dalšími vedoucími a vzájemná podpora. Studium studium knihy „První dva roky ve službě mládeži“ Semináře, diskuse, KOUČING. Jedná se o dva víkendy: 1) Vyučování ve Vyškově a návštěva církve Vienna Christian Center ve Vídni 2) Třinec

Cena: 2.500,- Kč (za oba víkendy včetně Vídně)

Pátek 28.2. v 18,00 v budově AC Vyškov do 16,00 v neděli 1.3., kdy vás vyložíme v Brně

Pátek 3.4. v 17,00 v AC Třinec do 14,00 v neděli 5.4. 

POKROČILÍ A OPEN: „KULTURA MLÁDEŽE“

Host: BEN TARBUCK - mnohaletý vedoucí mládeže a jeden z vedoucích církve „Today’s Community Church“ ve Wiganu (UK). Většina mládeží vypadá jako série událostí, ale Bůh pro člověka stvořil zahradu (prostředí, kulturu). Jak poznat kulturu vaší mládeže a jak ji tvarovat, o tom bude Ben mluvit ze svých zkušeností. Kromě „Kultury mládeže“ se můžete těšit na regionální mládež „Megáč“, diskuse, koučing, výlet, atd.

Na tento víkend můžete pozvat i týmáky, kteří nebyli v prváku.

 Cena: 900,- Kč

Pátek 3.4. v 17,00 v AC Třinec do 14,00 v neděli 5.4.

 POKROČILÍ: „VCC VÍDEŇ + AC VYŠKOV“

Pokud chceš zažít sbor, který je otevřený a oslovuje široké spekturum národností (afričané, jihoameričané, iránci), tak tě rádi vezmeme s prváky. Pátek a sobotu strávíme ve Vyškově s pastorem pro mládež,TONY GRYSKIEWICZEM a v neděli zajedeme do Vídně na meznárodní a africké bohoslužby ;-)

Cena: 1.400,- Kč (strava, ubytování, doprava Vyškov-Vídeň-Brno)

Pátek 28.2. v 18,00 v budově AC Vyškov do 16,00 v neděli 1.3.,

kdy vás vyložíme v Brně 

Na Impulz 2020 (první ročník i akce pro pokročilé) se přihlaste na www.acregistrace.cz a to prosím nejpozději do do 10. 2. 2020 

Do 10. 2. 2020 prosím zaplaťte Impulz poplatek na účet 2100731344/2010, VS 420. Cena zahrnuje stravu, low-cost ubytování, knihu pro prváky, dopravu z Vyškova do Vídně a z Vídně do Brna a náklady přednášejících a koučů. Cesty do Vyškova a Třince si hradí účastníci sami. 

Při vážných finančních problémech je možné na kancelar@mladezac.czpožádat o sociální stipendium

 Požadavky na prváky: Přečíst povinnou četbu, testy z knihy + Absolvovat obě setkání Impulzu (Vyškov včetně Vídně a Třinec) 

Požadavky na pokročilé: Absolvovat dané setkání Impulzu pro pokročilé + Pokročilí si mohou vybrat obě setkání (Vyškov včetně Vídně a Třinec) nebo jen jedno

 Organizuje Odbor mládeže AC

Info o programu u Tomáše Galdy (777 251 408)

Info o registraci a platbách u Denisy Králíčkové (739 551 297)

28.02.2020 - 05.04.2020

Organizuje OMAC - Denisa Králíčková

Registrace od 09.12.2019 do 18.03.2020

Informace

Ke stažení

Přihláška