1. celostátní konference mužů

Limity 2018

Navazujeme na dvě mužské oblastní konference mužů v roce 2016 a 2017, kterých se účastnilo vždy okolo 150 mužů. Skvělá atmosféra, Boží jednání nás motivovali zorganizovat konferenci celostátní. Kapacita sálu je 320 míst. Věříme, že ji naplníme. 

Na konferenci budou sloužit Martin Moldan, Radek Smetana, Tomáš Hasmanda, Stanislav Bubik, Lumír Folvarčný, Peter Kozic, Marian Bielesz, Viktor Baláž.

Termín:       17. 3. 2018 od 10 - 18 hodin

Místo:         sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno

Program, info k parkování:    na webových stránkách www.acmuzi.webnode.cz

Občerstvení: oběd, káva a další

Konferenční poplatek: 100 Kč

Sbírka: proběhne na konferenci na pokrytí nákladů a podporu mužské služby

Přihlášení: prodlouženo do 11. 3. 2018 či do naplnění kapacity (zůstává posledních asi 50 míst)     

Bližší info: Viktor Baláž, mob. 739 600 007,              vikibal11@gmail.com

17.03.2018 - 17.03.2018

Organizuje Apoštolská církev

Registrace od 01.01.2018 do 11.03.2018

Informace

Přihláška