IMPULZ POKROČILÍ: „POLSKÝ TRIP ZA SLAWKEM JAGIELOU“

Návštěva inspirativního sboru KANAAN v polském Olesno,

semináře a diskuse, bohoslužby, místní sborové akce

 

Cena: 2.400,- Kč (3x nocleh hotel, plná penze)

 

Čtvrtek 19.4. v 22,00 v Olesno (Polsko) do neděle 22.4.

Domluvíme odvozy auty z ČR podle přihlášených účastníků

 

Požadavky na pokročilé:

Absolvovat dané setkání Impulzu pro pokročilé

Pokročilí si mohou vybrat obě setkání (Kolín i Polsko) nebo jen jedno

Do Impulzu pro pokročilé se mohou přihlásit absolventi prvního ročníku Impulzu nebo lidé, kteří mají minimálně tříletou praxi ve vedení mládeže, dorostu, kapely, církve

19.04.2018 - 22.04.2018

Organizuje OMAC

Registrace od 02.01.2018 do 22.03.2018

Informace

Přihláška