Duchovní soustředění 2023

Duchovní soustředění je setkáním křesťanů, které každoročně pořádá Apoštolská církev. Tento rok proběhne v hotelu Harmonie v Luhačovicích na východní Moravě https://www.hotel-harmonie.cz/. Na Duchovním soustředění lidé zažívají setkání s Bohem, proměnu života, křest v Duchu svatém i povolání do služby.

Organizovaný program zahrnuje večerní bohoslužby, modlitebních setkání, diskusní skupinky a nově i semináře. Vedle toho budete moci prozkoumat malebné lázeňské městečko, ochutnat vodu z pramene Vincentka a vydat se na procházku do okolních lesů.

Dopoledne je zajištěn duchovní program pro děti.

Maximální kapacita, daná velikostí hlavního sálu, je 220 dospělých a 60 dětí. Registrace bude možná do naplnění této kapacity, nejpozději však do 30. 6. 2023. Z důvodu kapacitního omezení sálu není možné se zúčastňovat programu bez registrace či předchozí domluvy s organizátory.
Registrovat se je možné pouze na celou akci.
(Při přihlašování zaškrtněte všechny čtyři dny, aby se vám vypočetla správná celková částka.)

Storno poplatek za případné zrušení přihlášky se bude řídit storno podmínkami hotelu.

Akce je otevřena i Vašim blízkým, příbuzným a kamarádům. Je však třeba, aby všichni účastníci respektovali křesťanský charakter soustředění.

 

V případě dotazů k registraci se můžete obracet na Slávku Fridrichovou

Kancelář biskupa Apoštolské církve
Email: kancelar@apostolskacirkev.cz
Tel: 737 249 814

18.07.2023 - 22.07.2023

Organizuje Apoštolská církev

Registrace od 06.03.2023 do 30.06.2023

Informace

Ke stažení

Přihláška