Akademie pro veřejnou službu

Cílem Akademie je povzbuzovat a připravovat křesťany pro službu ve státních institucích, na samosprávách, v profesních organizacích, v médiích i v politice. Absolventi by ve společnosti měli být vnímáni jako poctivé a odpovědné osobnosti typu Daniele, Josefa nebo Ester, které s respektem a s moudrostí pracují ve prospěch občanů, svých obcí a své země.

 

Studium bude probíhat v 5ti blocích, a to:

1)      Rodinná politika a vzdělávání                                9.-11.4.2021  Hradec Králové

2)      Podnikání s celospolečenskou odpovědností         23.-25.4.2021 Brno

3)      Prosazování práva a spravedlnosti                         7.- 9.5 2021  Kolín

4)      Média, kultura a lobbing                                          4.- 6.6 2021  Praha

5)      Politika a diplomacie jako služba                           18.-20.6.2021  Kolín 

 

Páteční výuka (17.00 až 20.30) bude probíhat on line.

Sobotní výuka (9.00 až 18.00) je plánována jako prezenční.

Týmová práce a individuální konzultace bude probíhat buď v neděli nebo dle dohody.

V případě nepříznivé epidemické situace na začátku měsíce dubna by první studijní blok proběhnul celý on line. Pokud by však i ve druhé polovině dubna byla ČR ve stupni rizika 3 nebo vyšším, preferujeme před on-line výukou přesun bloků na termíny pozdější.

Maximální počet účastníků Akademie na jednom studijním bloku je 50, nelze tedy vyloučit, že u některého bloku dojde k naplnění kapacity před datem 31.3.2021

REGISTRACE NA MÍSTĚ NENÍ MOŽNÁ

09.04.2021 - 20.06.2021

Organizuje VOŠMT; Apoštolská církev; KMS; VIZE pro Česko

Registrace od 06.02.2021 do 02.04.2021

Informace

Ke stažení

Přihláška