Kristfest 2021

Téma festivalu: DO YOUR THING

Datum konání: 19. 7. – 24.7.. 2021

Místo: KONFERENČNÍ CENTRUM IMMANUEL

Festival Kristfest je pro účastníky od 15 let věku.

 


 

Veškeré dostupné informace o programu, řečnících, kapelách a jiné najdete na stránkách www.kristfest.cz/kf

Pro více informací o festivalu neváhejte kontaktovat kancelář festivalu na emailu – info@kristfest.cz

 


 

Storno podmínky 

  1. Nejpozději do 14 dnů od registrace přihlášky má účastník povinnost zaplatit konferenční poplatek. Pokud nebude částka uhrazena, bude registrace automaticky zrušena.

  2. Pokud účastník přihlášku zruší před doplacením, bude mu vrácena celá záloha. Za předpokladu, že se to nevylučuje s bodem 3, 4 a 5 storno podmínek.

  3. U přihlášek zrušených v období 1.4.-30.4.2021 propadá zaplacený konferenční poplatek. Pokud má účastník již doplacenou přihlášku, bude mu vrácen zbytek částky.

  4. U přihlášek zrušených v období 1.5.-31.5.2021 propadá 25% ze zaplacené částky.

  5. U přihlášek zrušených v období 1.6.-30.6.2021 propadá 50% ze zaplacené částky.

  6. Pokud je přihláška zrušena po datu ukončení registrace tj. 30.6.2021 propadá 100% zaplacené částky.

  7. V případě vládních nařízení či opatření, které zakazují ubytovávat budou vráceny veškeré zaplacené zálohy do 30 dnů od oznámení zrušení akce Kristfest.

Vyplnění a odeslání přihlášky je závazné.

Přihláška je platná, po zaplacení celé částky.

V případě zrušení registrace je možné přihlásit jiného účastníka, který zastoupí osobu, která registraci zrušila a převezme celou platbu přihlášky. V  případě výjimečných zdravotních nebo jiných závažných důvodů bude řešeno individuálně.

 

GDPR

Registrací na festival Kristfest potvrzujete zpracování osobních údajů, které zadáváte do přihlášky.

Účastí na festivalu souhlasíte s pořizováním fotografických a kamerových záznamů sloužících k propagaci Kristfest 

https://apostolskacirkev.cz/informace-o-zpracovani-ou

 

19.07.2021 - 24.07.2021

Organizuje OMAC

Registrace od 31.01.2021 do 30.06.2021

Informace

Přihláška